• Bạn chưa đăng nhập xem video. Hãy đăng nhập để có thể xem nhiều hơn nhé !

- Bé Yêu - Nguyễn Đức Vượng - Sinh ngày 18/4/1985 - Mất ngày…

4696 178

- Bé Yêu - Nguyễn Đức Vượng - Sinh ngày 18/4/1985 - Mất ngày 2/12/2010 - Người đầu tiên đặt nền móng cho việc quay phát AoE - Người sáng lập website gametv.vn - Mở ra một trang sử mới cho nền AoE Việt Nam ---------------------- #AOEBéYêuCup2017 #3vs3DeathMatch Giải đấu AoE Bé Yêu Cup 2017 khởi tranh vào tháng 04/2017 Với 3 nội dung thi đấu: 2vs2 Shang Tự Do, 3vs3 DeathMatch, 4vs4 Random

Bạn đã xem chưa?